Lỗi cơ sở dữ liệu WordPress: [Tablespace for table '`noi9395e_mydatabasename`.`wp_mappress_maps`' exists. Please DISCARD the tablespace before IMPORT.]
CREATE TABLE wp_mappress_maps ( mapid INT NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, obj LONGTEXT) CHARACTER SET utf8;

Lỗi cơ sở dữ liệu WordPress: [Tablespace for table '`noi9395e_mydatabasename`.`wp_mappress_posts`' exists. Please DISCARD the tablespace before IMPORT.]
CREATE TABLE wp_mappress_posts ( postid INT, mapid INT, PRIMARY KEY (postid, mapid) ) CHARACTER SET utf8;

Bồn ngâm công nghiệp cao cấp
Bon ngam

Bồn Ngâm Công Nghiệp Chất Lượng Cao

Tình trạng: Còn Hàng

Sku:

Đánh giá sản phẩm

Danh mục :THIẾT BỊ KHÁC

hih

hih

Bồn ngâm công nghiệp phục vụ cho các công đoạn thiết yếu trong quá trình sản xuất của các doanh nghiệp

Top