Lỗi cơ sở dữ liệu WordPress: [Tablespace for table '`noi9395e_mydatabasename`.`wp_mappress_maps`' exists. Please DISCARD the tablespace before IMPORT.]
CREATE TABLE wp_mappress_maps ( mapid INT NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, obj LONGTEXT) CHARACTER SET utf8;

Lỗi cơ sở dữ liệu WordPress: [Tablespace for table '`noi9395e_mydatabasename`.`wp_mappress_posts`' exists. Please DISCARD the tablespace before IMPORT.]
CREATE TABLE wp_mappress_posts ( postid INT, mapid INT, PRIMARY KEY (postid, mapid) ) CHARACTER SET utf8;

Nồi hơi nằm đốt củi trấu 7 tấn/h 01 -

Nồi hơi nằm đốt củi trấu 7 tấn/h 01

Tình trạng: Còn Hàng

Sku:

Đánh giá sản phẩm

hih

hih

Top