6_20_2023 4_36_09 PM

Nồi nấu công nghiệp

Tình trạng: Còn Hàng

Sku:

Đánh giá sản phẩm

hih

hih

Nồi nấu nước súp sử dụng nhiệt lò hơi

Công suất nấu 2000 lít trong 45 phút

6_20_2023 4_36_09 PM6_20_2023 4_37_32 PM6_20_2023 4_39_56 PM 6_20_2023 4_34_45 PM 6_20_2023 4_33_26 PM 6_20_2023 4_31_53 PM 6_20_2023 4_29_21 PM

Top