6_19_2023 8_51_52 AM

Thiết bị cán đường phèn

Tình trạng: Còn Hàng

Sku:

Đánh giá sản phẩm

Danh mục :THIẾT BỊ KHÁC

hih

hih

 

 

 

Cơ cấu trục ru-lo quay có gai thép đặc biệt C45 nghiền vụn đường kết tinh dạng viên lớn

6_19_2023 8_48_30 AM 6_19_2023 8_50_15 AM 6_19_2023 8_51_52 AM

Top