Lỗi cơ sở dữ liệu WordPress: [Tablespace for table '`noi9395e_mydatabasename`.`wp_mappress_maps`' exists. Please DISCARD the tablespace before IMPORT.]
CREATE TABLE wp_mappress_maps ( mapid INT NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, obj LONGTEXT) CHARACTER SET utf8;

Lỗi cơ sở dữ liệu WordPress: [Tablespace for table '`noi9395e_mydatabasename`.`wp_mappress_posts`' exists. Please DISCARD the tablespace before IMPORT.]
CREATE TABLE wp_mappress_posts ( postid INT, mapid INT, PRIMARY KEY (postid, mapid) ) CHARACTER SET utf8;

Thiết bị trọn chữ V

Thiết bị trộn chữ V

Tình trạng: Còn Hàng

Sku:

Đánh giá sản phẩm

Mô Tả

– Thiết bị trộn chữ V được thiết kế theo yêu cầu của khách hàng nhằm phục vụ cho quá trình sản xuất của doanh nghiệp, mang lại năng suất và hiểu quả cao cho nhu cầu sản xuất của khách hàng với mức giá hợp lý

hih

hih

– Thiết bị trộn chữ V được thiết kế theo yêu cầu của khách hàng nhằm phục vụ cho quá trình sản xuất của doanh nghiệp, mang lại năng suất và hiểu quả cao cho nhu cầu sản xuất của khách hàng với mức giá hợp lý

Top